Upotreba host USB porta i Link-OS uređaja
Upotreba host USB porta i Link-OS uređaja

Upotreba host USB porta i Link-OS uređaja

Host USB port omogućava da na štampač povezujete USB uređaje – kao što su tastatura, skener ili USB fleš (memorijski) uređaj. Informacije u ovom odeljku koristite da biste razumeli rad funkcija i aplikacija host USB porta i Link-OS uređaja štampača.
Host USB port na štampaču ima višestruku primenu. Pored toga što služi kao sredstvo za ažuriranje firmvera i prenos datoteka, on služi i kao port za uređaje za unos podataka koji koriste USB veze male snage (tastature, vage, skeneri i drugi uređaji).
1
Host USB port
USB fleš uređaj mora da bude formatiran pomoću sistema datoteka FAT.
Nazivi datoteka mogu da sadrže isključivo između 1 i 16 alfanumeričkih znakova (
A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...
). Koristite samo ASCII znakove. NEMOJTE koristiti azijske znakove, ćirilične znakove niti akcentovane znakove u nazivima datoteka.
Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.