Korišćenje USB hosta za ažuriranje firmvera štampača
Korišćenje USB hosta za ažuriranje firmvera štampača

Korišćenje USB hosta za ažuriranje firmvera štampača

USB host port omogućava vam da povežete USB fleš uređaj sa štampačem da biste obavili ažuriranje firmvera.
Funkcije Zebra preslikavanja su primer korišćenja moćnih funkcija upravljanja štampačem. Potražite komande Mirror i Set-Get-Do (SGD)
usb.mirror
u Vodiču za ZPL programiranje odstupnom na lokaciji zebra.com/support.
Štampač podržava USB fleš uređaje (poznate i pod nazivima stik uređaj ili memorijski stik) sa kapacitetom skladištenja do 1 terabajt (TB). Štampač neće prepoznati disk jedinice koje su veće od 1 TB.