Izbor lokacije za štampač
Izbor lokacije za štampač

Izbor lokacije za štampač

Štampač i mediji moraju da budu postavljeni na čisto i bezbedno mesto sa umerenim temperaturama okruženja da bi učinak štampanja bio optimalan.
Izaberite lokaciju za štampač koja ispunjava sledeće uslove:
Površina
Površina na kojoj će se štampač nalaziti mora biti čvrsta, ravna i dovoljne veličine i snage da izdrži težinu štampača sa ubačenom celom rolnom medija.
Prostor
Mesto na kojem će se štampač nalaziti mora da ima dovoljno prostora za lako otvaranje štampača radi ubacivanja medija i rutinsko čišćenje, kao i za pristup izvorima napajanja i kablovima po potrebi.
Da biste omogućili odgovarajuću ventilaciju i hlađenje, ostavite slobodan prostor sa svih strana štampača.
NEMOJTE koristiti bilo kakve obloge ili materijal za amortizovanje ispod ili oko osnove štampača. To će ograničiti protok vazduha i može da dovede do pregrevanja štampača.
Napajanje
Štampač postavite blizu lako dostupne zidne utičnice.
Interfejsi za komunikaciju sa podacima
Proverite da kablovi štampača, kao i Wi-Fi ili Bluetooth radio aparati, ne premašuju maksimalnu udaljenost od štampača naznačenu standardom protokola komunikacije ili na listu sa podacima o proizvodu za ovaj štampač.
Jačinu radio signala mogu da smanje fizičke barijere (objekti, zidovi itd.).
Kablove za prenos podataka ne treba sprovoditi sa ili blizu kablova za napajanje ili provodnika, fluorescentnog osvetljenja, transformatora, mikrotalasnih pećnica, motora ili drugih izvora električnog šuma i smetnji.
Ovi izvori smetnji mogu da izazovu probleme sa komunikacijom, radom host sistema i funkcionalnošću štampača.
Radni uslovi
Štampač je dizajniran tako da radi u širokom opsegu okruženja. Zahtevi temperature i relativne vlažnosti za štampač su sledeći.
  • Radni zahtevi
    • Temperatura: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
    • Vlažnost: od 20% do 85%, bez kondenzacije
  • Zahtevi za uslove kada je van rada (na primer, kada se ne koristi ili se skladišti)
    • Temperatura: od -40°C do 60°C (od -40°F do 140°F)
    • Vlažnost: od 5% do 85%, bez kondenzacije