Testiranje štampanja pomoću kopirane datoteke ZPL komande za operativne sisteme koji nisu Windows
Testiranje štampanja pomoću kopirane datoteke ZPL komande za operativne sisteme koji nisu Windows

Testiranje štampanja pomoću kopirane datoteke ZPL komande za operativne sisteme koji nisu Windows

 1. Napravite tekstualnu datoteku sa sledećim znakovima:
  ~WC
 2. Sačuvajte datoteku kao
  TEST.ZPL
  (ili koristite bilo koji drugi naziv i oznaku tipa datoteke).
 3. Kopirajte datoteku na štampač.
  U slučaju operativnog sistema DOS, ako je štampač povezan putem serijskog porta, unesite
  COPY TEST.ZPL COM1
  u prazan komandni red, a zatim pritisnite
  Enter
  (Unos) da biste poslali komandu.
  Drugi tipovi povezivanja interfejsa i operativni sistemi imaju drugačije niske komandi. Detaljna uputstva o kopiranju komande u odgovarajući interfejs štampača za ovaj test potražite u dokumentaciji operativnog sistema.
Štampač bi trebalo da odštampa izveštaj o konfiguraciji.
Ako štampač ne odštampa probni izveštaj, pogledajte Rešavanje problema.