Konfigurisanje štampača pomoću Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje)
Konfigurisanje štampača pomoću Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje)

Konfigurisanje štampača pomoću Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje)

 1. Ako već nije instaliran, instalirajte program ZebraNet Bridge Enterprise na računar.
  Instalacionu datoteku možete da preuzmete sa Zebra veb-lokacije zebra.com/software.
 2. Pokrenite program ZebraNet Bridge Enterprise. Ako sistem zatraži da unesete serijski broj, možete da kliknete na dugme
  Cancel
  (Otkaži) i nastavite sa instalacijom.
 3. Na traci Menu (Meni) izaberite
  Tools (Alatke)
  Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje)
  .
  Otvoriće se Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje).
 4. Sa liste
  Choose Port
  (Izbor porta) izaberite port na koji je štampač povezan.
  • Ako ćete sačuvati datoteku bez slanja na štampač, izaberite bilo koji dostupan port.
  • Ako izaberete
   File
   (Datoteka), sistem će vas pitati da pronađite lokaciju datoteke koju želite da sačuvate.
  • Ako izaberete serijski port, informacije o konfiguraciji serijskog porta prikazaće se ispod liste
   Choose Port
   (Izbor porta). Ako je potrebno, promenite postavke za serijsku komunikaciju tako da odgovaraju postavkama štampača.
   Na padajućoj listi neće biti prikazani portovi koje koriste drugi uređaji.
 5. Kliknite na
  Next
  (Dalje).
  Čarobnjak će zatražiti da izaberete uređaj servera za štampanje koji želite da konfigurišete.
 6. Izaberite
  Wireless
  (Bežično), zatim kliknite na
  Next
  (Dalje).
  Čarobnjak će vas pitati koji tip štampača koristite.
 7. Izaberite tip štampača koji koristite, a zatim kliknite na
  Next
  (Dalje).
  Čarobnjak će zatražiti da unesete detalje o IP adresi bežične mreže.
 8. Omogućite opciju
  DHCP
  (dinamičku) ili
  Static
  (Statičku) za IP.
  • DHCP: Izaberite
   DHCP
   , a zatim kliknite na
   Next
   (Dalje).
  • Statička (IP): Izaberite
   Static
   (Statička) da biste aktivirali polja
   IP Settings
   (Postavke IP-a). Zatim unesite vrednosti u polja
   IP Address
   (IP adresa),
   Default Gateway
   (Podrazumevani mrežni prolaz) i
   Subnet Mask
   (Podmrežna maska) za bežični server za štampanje (koje možete da dobijete od administratora mreže). Kada završite, kliknite na
   Next
   (Dalje).
  Otvoriće se prozor „Wireless Settings“ (Postavke bežične mreže).
 9. Unesite
  ESSID
  .
  Ako planirate da koristite ESSID i frazu za prolaz, morate da ih podesite u pristupnoj tački pre dovršavanja ovih koraka.
 10. Iz padajućeg menija izaberite
  Security Mode
  (Bezbednosni režim) koji planirate da koristite.
  None (Nijedan)
  Nijedan bezbednosni protokol nije izabran.
  WEP 40-Bit ili WEP 128-Bit
  U odeljku prozora WEP Options (WEP opcije) unesite vrednosti za
  Authentication Type
  (Tip potvrde identiteta),
  WEP Index
  (WEP indeks),
  Encryption Key Storage
  (Čuvanje ključa šifrovanja) i
  WEP Keys
  (WEP ključevi), a zatim kliknite na
  Next
  (Dalje) i nastavite sa sledećim korakom u ovom zadatku.
  EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST ili WPA-EAP-TLS
  U odeljku prozora EAP, unesite po potrebi vrednost za
  Optional Private Key
  (Opcioni privatni ključ), zatim kliknite na
  Next
  (Dalje) i nastavite sa sledećim korakom u ovom zadatku.
  PEAP, LEAP, WPA-EAP-TTLS, WPA-PEAP ili WPA-LEAP
  U odeljku prozora General Security (Opšta bezbednost), unesite vrednosti za polja
  Security Username
  (Bezbednosno korisničko ime) i
  Password
  (Lozinka), zatim kliknite na
  Next
  (Dalje) i nastavite sa sledećim korakom u ovom zadatku.
  WPA-PSK
  U odeljku prozora za WPA, izaberite vrednost za
  PSK Type
  (PSK tip) i unesite
  PSK Name
  (PSK ime), a zatim kliknite na
  Next
  (Dalje) i nastavite sa sledećim korakom u ovom zadatku.
  WPA-EAP-FAST
  U odeljku prozora
  General Security
  (Opšta bezbednost) unesite vrednost za polja
  Security Username
  (Bezbednosno korisničko ime) i
  Password
  (Lozinka), a u odeljku prozora za EAP, unesite po potrebi vrednost za
  Optional Private Key
  (Opcioni privatni ključ). Kliknite na
  Next
  (Dalje) i pređite na sledeći korak u ovom zadatku.
  KERBEROS
  U odeljku prozora Kerberos Settings (Kerberos postavke) unesite vrednosti za polja
  Kerberos User ID
  (Kerberos ID korisnika),
  Kerberos Password
  (Kerberos lozinka),
  Kerberos Realm
  (Kerberos oblast) i
  Kerberos KDC
  . Zatim kliknite na
  Next
  (Dalje) i pređite na sledeći korak u ovom zadatku.
  KERBEROS nije podržan za unutrašnje dodatke bežičnog servera za štampanje ili radio-kartice.
 11. U prozoru Wireless Settings (Postavke bežične mreže) kliknite na
  Advanced Options
  (Napredne opcije).
  Otvoriće se prozor Advanced Wireless Settings (Napredne postavke bežične mreže).
 12. Pregledajte postavke u prozoru Advanced Wireless Settings (Napredne postavke bežične mreže), promenite iz po potrebi, a zatim kliknite na
  OK
  (U redu).
  Ponovo će se prikazati prozor Wireless Settings (Bežične postavke).
 13. Kliknite na
  Next
  (Dalje). Na osnovu stavki koje ste izabrali u Čarobnjaku za podešavanje bežične veze, program upisuje odgovarajuće ZPL komande i prikazuje ih radi pregleda. Ako ste izabrali opciju
  Tabletop/Desktop
  (Industrijski/stoni), prikazaće se dijalog sličan dijalogu prikazanom u nastavku.
 14. Odlučite da li želite odmah da pošaljete skriptu ili da je sačuvate za kasniju upotrebu. Ove informacije će biti potrebne naknadu u postupku podešavanja.