Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji
Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji

Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji

Pre nego što štampač povežete sa računarom, proverite da li štampač radi ispravno. To možete da uradite tako što ćete odštampati izveštaj o konfiguraciji štampača i izveštaj o mrežnoj konfiguraciji. Informacije iz ovih izveštaja mogu da budu od koristi za instalaciju, konfiguraciju i rešavanje problema štampača:
 1. Proverite da li je medij pravilno ubačen i da li je gornji poklopac štampača zatvoren.
 2. Uključite napajanje štampača.
 3. Kada štampač bude u stanju spremnosti, što znači da indikator statusa () neprekidno svetli zeleno, pritisnite i zadržite dugmad
  FEED
  (Uvlačenje) () i
  CANCEL
  (Otkaži) () dve sekunde i otpustite ih.
  Štampač će odštampati izveštaj o konfiguraciji štampača i izveštaj o mrežnoj konfiguraciji jedan za drugim.
 4. Kada se štampač zaustavi, indikator statusa () počeće da svetli zeleno.
Ako ne možete da odštampate ove izveštaje, pogledajte odeljak Rešavanje problema.