Dovršavanje podešavanja pomoću skripte za konfigurisanje
Dovršavanje podešavanja pomoću skripte za konfigurisanje

Dovršavanje podešavanja pomoću skripte za konfigurisanje

Ako ste se opredelili da šaljete ZPL skriptu štampaču (putem porta koji ste izabrali u čarobnjaku za podešavanje) da biste dovršili podešavanje, postupite po ovim koracima.
  1. Proverite da li je štampač povezan sa računarom putem žične kablovske veze na port koji ste izabrali (USB ili serijski).
  2. Ako to već niste uradili, uključite napajanje štampača.
  3. U prozoru Review and Send ZPL for Wireless (Pregledaj i pošalji ZPL za bežično) kliknite na
    Finish
    (Završi).
    Štampač će poslati ZPL skriptu štampaču putem izabranog porta. Zatvoriće se ekran „Wireless Setup Wizard“ (Čarobnjak za podešavanje bežične veze).
  4. Isključite napajanje štampača, a zatim ga ponovo uključite da biste dovršili podešavanje.