Šta je u pakovanju?
Šta je u pakovanju?

Šta je u pakovanju?

Nakon raspakivanja i provere štampača, proverite da li imate sve delove navedene ovde. Upoznajte se sa hardverom štampača da biste mogli da pratite uputstva u ovom vodiču.
Štampač
USB kabl
Dokumentacija štampača
Napajanje
Prazna početna jezgra trake (isporučuju se samo sa modelima štampača sa termalnim prenosom)
Adapteri za trake od 300 metara koje nisu proizvod kompanije Zebra (isporučuju se samo sa modelima štampača sa termalnim prenosom)