Podešavanje opcionog Wi-Fi servera za štampanje
Podešavanje opcionog Wi-Fi servera za štampanje

Podešavanje opcionog Wi-Fi servera za štampanje

Opcija bežičnog radija (koja obuhvata Wi-Fi, Bluetooth Classic i Bluetooth Low Energy) dostupna je SAMO kao fabrički instalirana konfiguracija. Ova uputstva predstavljaju vodič za osnovnu konfiguraciju opcije unutrašnjeg Wi-Fi servera za štampanje pomoću Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje).
Detaljne informacije o instaliranju Ethernet/LAN i Bluetooth interfejsa pogledajte u korisničkom priručniku za žični i bežični server za štampanje i priručniku za Bluetooth upravljanje štampačem koji su dostupni na veb-lokaciji zebra.com.
Konfigurisanje štampača za bežičan rad možete da obavite pomoću jednog od sledećih načina:
Pomoću Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje) (objašnjeno u ovom vodiču)
Nakon pokretanja, čarobnjak piše ZPL skriptu kako bi omogućio da računar komunicira sa štampačem preko Wi-Fi mreže.
Pri kraju procesa, čarobnjak će vas pitati da li želite da pošaljete komandu direktno štampaču ili želite da sačuvate ZPL skriptu u datoteci. Ako izaberete da sačuvate ovu ZPL datoteku:
  • Datoteku možete da pošaljete jednom štampaču, ili većem broju štampača koji će koristiti iste postavke mreže, putem bilo kog dostupnog načina povezivanja (serijski, paralelni, USB port ili žični server za štampanje).
  • Takođe, datoteku u budućnosti možete ponovo da pošaljete štampaču u slučaju da postavke štampača vratite na podrazumevane fabričke vrednosti.
Putem ZPL skripte koju sami napišete*
Upotrebite komandu
^WX
da biste podesili osnovne parametre za tip bezbednosti.
Pomoću Set/Get/Do (SGD) komandi koje šaljete na štampač
Počnite sa
wlan.security
da biste podesili tip bežične bezbednosti. Zatim dodajte druge SGD komande (koje će biti neophodne u zavisnosti od tipa bezbednosti koji izaberete) da biste odredili druge obavezne parametre.
* Više informacija o ovim opcijama potražite u ZPL vodiču za programiranje. Ove komande možete da pošaljete preko bilo koje dostupne veze (serijski, paralelni, USB port ili žični server za štampanje).