Čišćenje putanje medija – gornja polovina direktnih termalnih štampača ZD620/ZD420
Čišćenje putanje medija – gornja polovina direktnih termalnih štampača ZD620/ZD420

Čišćenje putanje medija – gornja polovina direktnih termalnih štampača ZD620/ZD420

Informacije o rastvoru za čišćenje i štapićima sa vatom ili tkanini koje treba koristiti za čišćenje putanje medija potražite u odeljku Čišćenje putanje medija.
  1. Pomoću čistog štapića sa vatom ili tkanine koja ne ostavlja vlakna blago nakvašenih rastvorom izopropil alkohola čistoće 99% obrišite površine (uokvirene narandžastom bojom na slici ispod) da biste uklonili lepak i druge nečistoće.
    NEMOJTE čistiti niz senzora.
    1
    Senzor (NE čistite)