Konfigurisanje štampača putem Bluetooth veze
Konfigurisanje štampača putem Bluetooth veze

Konfigurisanje štampača putem Bluetooth veze

Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje) pruža brz i jednostavan način za konfigurisanje bežične Bluetooth veze sa štampačem.
 1. Dvaput kliknite na ikonu
  Zebra Setup Utilities
  (Zebra uslužni programi za podešavanje) na radnoj površini.
 2. Povežite računari štampač USB kablom.
 3. Na prvom ZSU ekranu, istaknite štampač koji je prikazan u prozoru i kliknite na
  Configure Printer Connectivity
  (Podesi povezivanje štampača).
 4. Na ekranu Connectivity Type (Tip povezivanja) izaberite
  Bluetooth
  , a zatim kliknite na
  Next
  (Dalje).
 5. Na ekranu Bluetooth Settings (Bluetooth postavke) označite
  Enabled
  (Omogućeno) da biste omogućili Bluetooth funkciju.
 6. U polju
  Friendly Name
  (Prepoznatljivo ime) podesite ime Bluetooth ime uređaja koje ćete koristiti za prepoznavanje uređaja na mreži.
  To je ime koje će centralni uređaj dati štampaču.
 7. Ako želite da se uređaj prikaže kada centralni uređaji traže nove uređaje za uparivanje, podesite polje
  Discoverable
  (Vidljivost) na
  On
  (Uključeno). Ako to ne želite, podesite ga na
  Off
  (Isključeno).
 8. Podesite
  Authentication
  (Potvrda identiteta) na
  On
  (Uključeno).
  Ova postavka ne postoji u sistemu Link-OS Profile Manager, ali morate da je podesite na
  On
  (Uključeno) ako želite da unesete PIN u program Zebra Setup Utilities. Postavka potvrde identiteta na štampaču podešava se putem menija
  Advanced Settings (Napredne postavke)
  Security Mode (Režim bezbednosti)
  .
 9. Vrednosti koje su podešene u polju
  Authentication PIN
  (PIN za potvrdu identiteta) razlikovaće se u zavisnosti od Bluetooth (BT) verzije centralnog uređaja. Ako se na centralnom uređaju koristi BT v2.0 ili stariji, u ovo polje unesite numeričku vrednost. Od vas će biti zatraženo da unesete istu vrednost na centralnom uređaju da biste potvrdili uparivanje. Opcija
  Security Mode 2
  (Režim bezbednosti 2) ili
  3
  u meniju
  Advanced Settings
  (Napredne postavke) takođe treba da bude izabrana za uparivanje pomoću PIN-a.
  Ako centralni uređaj koristi BT v2.1 ili noviji, ova postavka nema efekta. BT v2.1 i novije verzije koriste funkciju Secure Simple Pairing (SSP) koja ne zahteva upotrebu PIN-a.
 10. Da biste pogledali napredne postavke za Bluetooth, kliknite na dugme
  Advanced Settings...
  (Napredne postavke...).
  Više informacija o naprednim postavkama (Advanced Settings) potražite u vodiču za žični i bežični server za štampanje.
 11. Kliknite na
  Next
  (Dalje) da biste nastavili sa konfigurisanjem štampača.
  Prikazaće se SGD komande potrebne za konfigurisanje štampača.
 12. Na ekranu „Send Data“ (Slanje podataka) kliknite na ikonu štampača na koji želite da pošaljete komande ili kliknite na dugme
  File
  (Datoteka) da biste sačuvali komande u datoteci radi naknadnog korišćenja.
 13. Kliknite na
  Finish
  (Završi) da biste poslali komande na izabrani štampač.
  Štampač će se ažurirati, a zatim ponovo pokrenuti.
 14. Sada možete da prekinete USB vezu sa štampačem.
 15. Da biste dovršili proces Bluetooth uparivanja, omogućite otkrivanje Bluetooth uređaja na centralnom uređaju i pratite uputstva sa centralnog uređaja.