Čišćenje opcionog dozatora nalepnica
Čišćenje opcionog dozatora nalepnica

Čišćenje opcionog dozatora nalepnica

Potrošni materijal za čišćenje koji se koristi za čišćenje dozatora nalepnica potražite u odeljku Potrošni materijal za čišćenje.
 1. Otvorite vrata i očistite šipku za skidanje, unutrašnje površine i žlebove na vratima pomoću čistog štapića sa vatom ili tkanine koja ne ostavlja vlakna blago nakvašene izopropil alkoholom čistoće 99%.
 2. Okrećite valjak i obrišite njegove površine.
 3. Bacite štapić sa vatom ili krpu.
 4. Rastvorene nečistoće uklonite novim štapićem sa vatom ili tkaninom.
 5. Temeljno očistite prozor senzora tako da na njemu ne budu brazde i ostaci.
  1
  Unutrašnji zid
  2
  Senzor preuzete nalepnice
  3
  Žlebovi
  4
  Valjak za stezanje
  5
  Šipka za skidanje