Čišćenje senzora – gornja polovina štampača sa kertridžom sa trakom ZD420
Čišćenje senzora – gornja polovina štampača sa kertridžom sa trakom ZD420

Čišćenje senzora – gornja polovina štampača sa kertridžom sa trakom ZD420

 1. Izvucite dva kraka za oslobađanje da biste oslobodili transportni mehanizam trake. Uputstva o tome kako da pristupite glavi za štampanje potražite u odeljku Pristupanje glavi za štampanje štampača sa kertridžom sa trakom.
 2. Okrećite krak aktuatora glave za štampanje nagore dok ne dodirne gornji poklopac štampača. Držite krak aktuatora u ovom položaju da biste pristupili prostoru ispod glave za štampanje.
 3. Pomoću limenke komprimovanog vazduha očistite skup senzora gornje mreže (proreza) ispod transportnog mehanizma trake i senzora nestanka trake na donjoj strani kraka aktuatora glave za štampanje. Ako je potrebno, rastvorite ostatke nečistoća pomoću štapića sa vatom natopljenog alkoholom.
 4. Pomoću suvog štapića sa vatom uklonite ostatke koji su možda ostali nakon prvog čišćenja.
  1
  Skup gornje mreže (proreza)
  2
  Senzor nestanka trake
 5. Ako kertridži nisu prepoznati, može biti potrebno da očistite kontakte interfejsa senzora kertridža sa trakom. Očistite kontakte pomoću čistog štapića sa vatom ili tkanine koja ne ostavlja vlakna blago nakvašene izopropil alkoholom čistoće 99% blagim pokretima brisanja zdesna nalevo.
  Brišite blago, samo zdesna nalevo. Pokreti nagore i nadole mogu da oštete kontakte.