Čišćenje glave za štampanje – štampači sa kertridžom sa trakom ZD420
Čišćenje glave za štampanje – štampači sa kertridžom sa trakom ZD420

Čišćenje glave za štampanje – štampači sa kertridžom sa trakom ZD420

Kompanija Zebra preporučuje da očistite glavu za štampanje prilikom umetanja nove rolne medija.
  1. Izvucite dva kraka za oslobađanje da biste oslobodili transportni mehanizam trake. Uputstva o tome kako da pristupite glavi za štampanje potražite u odeljku Pristupanje glavi za štampanje štampača sa kertridžom sa trakom.
  2. Podignite krak aktuatora glave za štampanje nagore da biste pristupili glavi za štampanje.
  3. Protrljajte olovkom za čišćenje preko tamne oblasti glave za štampanje. Obavezno čistite od sredine prema spolja. Na taj način se lepljivi materijal sa spoljnih ivica medija prenosi dalje od i van putanje medija.
  4. Sačekajte jedan minut da se površina glave za štampanje osuši.
  5. Otpustite krak aktuatora glave za štampanje, a zatim gurnite traku za transport u krak aktuatora glave štampača.
    Kraci za oslobađanje će leći na mesto tako da se transportni mehanizam trake ponovo poveže sa gornjim poklopcem i krakom aktuatora glave za štampanje.