Zamena glave za štampanje – modeli direktnih termalnih štampača ZD620 i ZD420
Zamena glave za štampanje – modeli direktnih termalnih štampača ZD620 i ZD420

Zamena glave za štampanje – modeli direktnih termalnih štampača ZD620 i ZD420

 1. Pratite ove korake da biste uklonili glavu za štampanje:
  1. Isključite napajanje štampača.
  2. Otvorite štampač.
   1
   Glava za štampanje
  3. Gurnite bravicu za oslobađanje glave za štampanje od glave za štampanje. Oslobađa se desna strana glave za štampanje.
  4. Izvucite labavu desnu stranu glave za štampanje iz štampača. Povucite je malo nadesno da biste oslobodili levu stranu glave za štampanje.
  5. Izvucite glavu za štampanje i oslobodite je gornjeg poklopca da biste mogli da pristupite povezanim kablovima sa zadnje strane glave za štampanje. Na sledećoj slici crvena oznaka ukazuje na prorez držača glave za štampanje, koji se nalazi sa vaše leve strane dok ste okrenuti ka otvorenom štampaču.
  6. Polako ali čvrsto povucite dva zajednička konektora kablova sa glave za štampanje. Zatim povucite žicu za uzemljenje sa glave za štampanje.
   1
   Konektori
   2
   Žica za uzemljenje glave za štampanje
   3
   Sklop glave za štampanje
 2. Da biste vratili glavu za štampanje, pratite ove korake:
  1. Gurnite desni konektor kabla glave za štampanje sa u glavu za štampanje.
   Konektor je projektovan tako da može da se umetne samo na jedan način.
  2. Postavite žicu za uzemljenje na jezičak za uzemljenje glave za štampanje.
  3. Gurnite levi konektor kabla glave za štampanje u glavu za štampanje.
   1
   Konektor sa ključem
   2
   Žica za uzemljenje glave za štampanje
   3
   Jezičak za uzemljenje glave za štampanje
   4
   Urez za žicu sa oprugom
  4. Umetnite levu stranu sklopa glave za štampanje u prorez (označen crvenom bojom) sa leve strane štampača.
   1
   Otvor
  5. Poravnajte urez žice sa oprugom na zadnjoj strani glave za štampanje sa žicom sa oprugom. Gurnite desnu stranu glave za štampanje u štampač dok bravica ne zaključa desnu stranu glave za štampanje.
   1
   Žica sa oprugom u urezu
  6. Uverite se da se glava za štampanje slobodno kreće gore-dole kada se primeni pritisak i da ostaje zaključana kada se otpusti.
  7. Očistite glavu za štampanje. Upotrebite novu olovku za brisanje telesnih masnoća (otisaka prstiju) i nečistoća sa glave za štampanje. Čistite od sredine glave za štampanje kao spoljnim stranama. Pogledajte Čišćenje glave za štampanje.
 3. Ponovo umetnite medij, povežite kabl za napajanje (ako je uklonjen), uključite napajanje štampača i odštampajte izveštaj o statusu da biste se uverili da štampač radi ispravno. Pogledajte Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji.