תכונות המדפסת
תכונות המדפסת

תכונות המדפסת

השתמש בקישורי התמיכה הללו כדי להכיר את התכונות הפיזיות של המדפסת - הפנימיות והחיצוניות.
לסרטונים ולמידע מסייע נוסף בנוגע לתכונות המדפסת, עבור אל:
  • מדפסת להעברה תרמית ישירה מדגם ZD421 ‏– zebra.com/zd421d-info
  • מדפסת העברה תרמית מדגם ZD421 –‏ zebra.com/zd421t-info
  • מדפסת מחסנית סרט בהעברה תרמית מדגם ZD421 ‏– zebra.com/zd421c-info
  • מדפסת להעברה תרמית ישירה מדגם ZD621 ‏– zebra.com/zd621d-info
  • מדפסת העברה תרמית מדגם ZD621 –‏ zebra.com/zd621t-info
  • מדפסת RFID להעברה תרמית מדגם ZD621R –‏ zebra.com/zd621r-info