מקפיץ המדיה - מדפסות ZD621 בלבד
מקפיץ המדיה - מדפסות ZD621 בלבד

מקפיץ המדיה - מדפסות ZD621 בלבד

בתמונה זו הוסר חלון המדפסת ומקפיץ המדיה נצבע לזיהוי קל. כפי שמופיע במדפסת, היא צבועה באותו אפור כהה שבו צבועים החלקים הסמוכים אליה.
‎1‎
מקפיץ המדיה (דגמי ZD621 בלבד)