גופני מדפסת
גופני מדפסת

גופני מדפסת

מדפסת מסדרת ZD תומכת במספר שפות וגופנים.
באפשרותך להיעזר בטכנולוגיה מתקדמת למיפוי ושינוי גודל של גופנים, אשר זמינה במדפסת עם שפת התכנות ZPL. הפקודות של ZPL תומכות בפרטים הבאים:
  • גופני מתאר (TrueType ו-OpenType)
  • מיפוי תווי Unicode
  • גופנים עם מיפוי סיביות בסיסי
  • דפי קוד של תווים
יכולות הגופנים של המדפסת שברשותך תלויות בשפת התכנות.
  • לקבלת תיאורים ותיעוד של הגופנים, דפי הקוד, גישה לתווים, רשימות גופנים, והמגבלות ביחס לשפות התכנות התואמות שלהן במדפסת, עיין במדריך התכנות של ZPL ובמדריך התכנות מדור הקודם של EPL הניתנים להורדה בכתובת zebra.com/manuals.
  • לקבלת מידע על תמיכה בטקסט, בגופנים ובתווים, עיין במדריכי התכנות של המדפסת.
המדפסת כוללת תוכניות שירות ויישומים שמאפשרים הורדת גופנים למדפסת עבור שפות תכנות המדפסת ZPL ו-EPL.
על חלק מגופני ה-ZPL שהיצרן התקין במדפסת חלות מגבלות רישוי. לא ניתן להעתיק, לשכפל או לשחזר אותם במדפסת על-ידי טעינה מחדש או עדכון של הקושחה. אם גופני ZPL אלה, שמוגבלים ברישיון, יוסרו באמצעות פקודת מחיקת אובייקט מפורשת של ZPL, תצטרך לרכוש אותם מחדש או להתקין אותם שוב באמצעות תוכנית שירות להפעלה ולהתקנה של גופנים.
לגופני EPL אין מגבלה כזו.