שימוש במארח USB לעדכוני קושחה
שימוש במארח USB לעדכוני קושחה

שימוש במארח USB לעדכוני קושחה

יציאת ה-USB המארח מאפשרת לך לחבר כונן הבזק מסוג USB למדפסת כדי לבצע עדכוני קושחה.
פונקציות ה"שיקוף" של Zebra מאפשרות לך להשלים בקלות משימות חשובות של ניהול המדפסת.
לדוגמה, ניתן לעדכן את קושחת המדפסת על ידי הורדת הגרסה העדכנית ביותר מאתר zebra.com, העתקת הקבצים לכונן הבזק מסוג USB (קיבולת אחסון של עד ‎1 TB), חיבור כונן ה-USB למדפסת והעלאתם לזיכרון המדפסת.
עיין במדריך התכנות של ZPL של המדפסת לקבלת מידע על הפקודות Mirror (שיקוף) ו-Set-Get-Do‏ (הגדרה-קבלה-ביצוע) (
usb.mirror
) של SGD.