ממשק אפיק טורי אוניברסלי (USB)
ממשק אפיק טורי אוניברסלי (USB)

ממשק אפיק טורי אוניברסלי (USB)

האיור הזה מציג את חיווט הכבל הנדרש לשימוש בשני ממשקי ה-USB של המדפסת.
כאשר משתמשים בכבלים של צד שלישי, המדפסת זקוקה לכבלי USB, או מארז כבלי USB, הנושאים את הסימון "Certified USB" כדי לוודא תאימות ל-USB 2.0. לקבלת פרטים, בקר בכתובת usb.org.
מחברים מסוג A ומסוג B מצריכים הקצאות פינים שונות.
הקצאות פינים במחבר USB מסוג A ‏(A בתמונה המוצגת)
פין 1 – Vbus‏ (‎+5VDC). (פין 2 – D-‎ (אות נתונים, צד שלילי)
פין 3 – D+‎ (אות נתונים, צד חיובי)
פין 4 — מעטפת (סיכוך/כבל מוליך להארקה)
הקצאות פינים במחבר USB מסוג B ‏(B בתמונה המוצגת)
פין 1 – Vbus (לא מחובר)
פין 2 – D-‎ (אות נתונים, צד שלילי)
פין 3 – D+‎ (אות נתונים, צד חיובי)
פין 4 — מעטפת (סיכוך/כבל מוליך להארקה)
מקור המתח ‎+5 VDC במארח ה-USB משותף עם אספקת מתח ליציאה טורית דרך כבלי התקשורת. הוא מוגבל ל-‏0.5 מילי-אמפר לפי מפרטי USB ועם הגבלת זרם בלוח האלקטרוני. אסור שהזרם המרבי הזמין דרך יציאה טורית ויציאת USB יחרוג מסך כולל של 0.75 אמפר.