איתור כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) של המדפסת שלך
איתור כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) של המדפסת שלך

איתור כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) של המדפסת שלך

שתמש בנוהל זה כדי לאתר את כתובת ה-MAC של המדפסת שלך.
אם במדפסת שלך מותקן מודול Wi-Fi/Bluetooth, ניתן לאתר את המדבקות עם כתובת ה-MAC בתחתית המדפסת.
 1. אם המדפסת כוללת צג מגע בצבע, השתמש בשלב זה. (אחרת, דלג לשלב 2.)
  הקש על
  Printer Info
  (מידע מדפסת) בצג...
  לחלופין, הקש על
  Menu(תפריט)
  Network(רשת)
  Wi-Fi
  וגלול מטה.
 2. אם המדפסת שלך אינה כוללת צג מגע בצבע ואתה רוצה לאתר את כתובת ה-MAC של המדפסת, לחץ לחיצה ממושכת על
  FEED
  (הזנה)
  CANCEL
  (ביטול) בו-זמנית למשך כמה שניות, בזמן שהמדפסת נמצאת במצב 'מוכן'. המדפסת מדפיסה דוח תצורת רשת שמפרט את כתובת ה-MAC שלה.