תרגיל 5: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות התקן חכם והדפסת מדבקה
תרגיל 5: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות התקן חכם והדפסת מדבקה

תרגיל 5: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות התקן חכם והדפסת מדבקה

השלבים בתרגיל זה עשויים להיות שונים בהתאם להתקן החכם שלך, לספק השירות, או אם בהתקן החכם שלך מותקנת אפליקציית Zebra Utilities שמוצעת ללא תשלום.
עיין במדריך למשתמש עבור Bluetooth ל-Zebra לקבלת הוראות ספציפיות כיצד להגדיר את תצורת המדפסת לשימוש בממשק Bluetooth. עותק של מדריך זה זמין בכתובת zebra.com/manuals.
 1. אם לא התקנת עדיין את אפליקציית Zebra Utilities בהתקן שלך, עבור לחנות היישומים של ההתקן שלך, חפש את היישום Zebra Utilities והתקן אותה.
 2. בצע צימוד בין ההתקן החכם למדפסת על-ידי אחיזת ההתקן החכם קרוב לסמל
  Zebra Print Touch
  (הדפסה בנגיעה של Zebra) במדפסת.
  1. במידת הצורך, גש למידע Bluetooth על המדפסת שלך באמצעות ההתקן החכם שלך. לקבלת הוראות, עיין בתיעוד היצרן הזמין עבור ההתקן שלך.
  2. במידת הצורך, בחר את המספר הסידורי של מדפסת Zebra כדי לצמד אותה עם ההתקן.
  3. לאחר שהמדפסת זיהתה את ההתקן החכם שלך, היא עשויה לבקש ממך לאשר או לדחות את הצימוד. במידת הצורך, לחץ על
   ACCEPT
   (אשר). ללא הנחיה זו יבוצע צימוד של התקנים חכמים מסוימים למדפסת.
 3. הפעל את היישום Zebra Utilities בהתקן שלך.
  יוצג התפריט הראשי של Zebra Utilities.
 4. בצע את השלבים הבאים אם ברשותך התקן Apple: אם לא, דלג לשלב הבא.
  1. הקש על
   Settings
   (הגדרות) ( ) בפינה הימנית התחתונה.
  2. שנה את ההגדרה של
   Get Labels From Printer
   (קבל מדבקות מהמדפסת) ל-
   ON
   (מופעל).
  3. הקש על
   Done
   (בוצע).
  4. הקש על
   Files
   (קבצים).
   ההתקן החכם יקבל את הנתונים מהמדפסת ויציג אותם. השלמת תהליך האחזור עשויה להימשך דקה או יותר.
 5. גלול בין התבניות המוצגות ובחר
  E:SMARTDEVINPUT.ZPL
  .
  בהתאם לשדה
  ^FN
  בתבנית המדבקה, ההתקן החכם יבקש ממך להזין את שמך.
 6. הזן את שמך כשתופיע הנחיה לכך.
 7. אם תרצה בכך, שנה את כמות המדבקות להדפסה.
 8. הקש על
  Print
  (הדפסה) כדי להדפיס את המדבקה.