עיצוב תצורה של מדפסת ZPL וקבצים הניתנים לשימוש חוזר
עיצוב תצורה של מדפסת ZPL וקבצים הניתנים לשימוש חוזר

עיצוב תצורה של מדפסת ZPL וקבצים הניתנים לשימוש חוזר

כדי להגדיר ולנהל מדפסות מרובות שזקוקות לאותה תצורה, צור קובץ תכנון של תצורת מדפסת להורדה לכולן. האפשרות הנוספת היא להשתמש ב-ZebraNet Bridge כדי לשכפל מדפסות רבות עם אותו קובץ שבו השתמשת כדי לקבוע תצורה של מדפסת אחת.
לקבלת מידע על יצירת קובץ תכנות לשליחה אל מדפסת אחת או יותר, עיין במדריך התכנות של ZPL ובהפניה מקושרת בין הגדרות תצורה ופקודות. באפשרותך להשתמש ב'פנקס הרשימות' של Windows כעורך הטקסט כדי ליצור קובצי תכנות ותוכניות שירות להתקנת Zebra כדי לשלוח קבצים אלה למדפסות.
האיור הבא מציג את המבנה המומלץ הבסיסי של קובץ תצורת תכנות של ZPL. תבנית פשוטה זו מאפשרת שימוש חוזר של הקובץ.
מבנה עיצוב פרמטרי תצורה